Kløverrik eng - avling/fôrkvalitet/økonomi

08.02.2016 ,  Birgitt A Harstad

Ein har undersøkt avling og fôrkvalitet i ung kløverrik eng ved ulik gjødsling, og laga fôrplanar med grovfôr frå dei ulike gjødslingane.

Heile artikkelen finn du her /media/ring/1218/RAPPORT.pdf